Sibbo social- och hälsovårdsutskott behandlar anslutning till Apotti

Beredningen flaggar för att Sibbo går med. Avtal sluts i så fall i rask takt. Deadlinen går ut i april.

Sibbo kommuns social- och hälsovårdsutskott förordar i sin beredning att också Sibbo ansluter sig till Apotti-systemet. Den 20 april går fristen för Sibbo ut, ifall kommunen vill gå med enligt villkoren i Apottis anslutningsavtal.
Totalkostnaderna för anslutningen kostar kommunen drygt en miljon euro. De årliga kostnaderna beräknas vara 370 000 euro i år, en miljon 2021 och 1,8 miljoner året därpå.
Sibbo kommuns nuvarande upplägg kostar totalt 500 000 euro årligen. Det bygger på flera olika program och system för datahantering. I beredningen sägs det att det blir splittrat och dyrt i längden.
Grannkommunerna använder dessutom ytterligare en brokig uppsättning system, som inte är kompatibla mellan kommunerna. Det försvårar det regionala samarbetet. Ett snabbare och enhetligare system anses ge inbesparingar på längre sikt och minska risken för dubbelarbeten och felmedicineringar som leder till nya vårdkostnader.
Utskottet har möte på onsdag.

ANDRA LÄSER