Kampanjen Read Hour förvandlar ungdomslokalen i Forum till ett pop-up bibliotek i Lovisa

Både Forum och Navigatorn förvandlas till så kallade Read Hour-arenor på onsdag den 8 september. Ungdomar kan delta i en gemensam lästimme klockan 19.

På onsdagskvällen arrangeras ett evenemang för att främja läskunnigheten bland ungdomar.
ÖN
07.09.2021 13:30
Ungdomslokalen i Forum är öppen för ungdomar i årskurserna 7–8 klockan 18–20. Ett pop-up bibliotek kommer att inrättas i Forum, där man med bibliotekskort kan låna böcker avsedda för ungdomar. Ett pop-up-bibliotek är också öppet i Navigatorn klockan 18–20.
Som en del av kampanjen Read Hour erbjuder biblioteket unga människor möjligheten att avgiftsfritt få ett nytt bibliotekskort för att ersätta ett förlorat kort. Det finns också tysta rum för läsning i ungdomslokalen.
Målet med Read Hour-kampanjen är att inspirera speciellt unga att läsa och att etablera en dag i Finland då vi firar läsandet.