Är du nyfiken på marskalk Mannerheims år i Polen? Föreningen Finland-Polen i Borgånejden bjuder på bokprat om just det

Att det finns en förening i Borgå vars verksamhet fokuserar på Polen är kanske inte bekant för alla. Nu bjuder föreningen Finland-Polen i Borgånejden på ett evenemang som kombinerar Polen och Gustaf Mannerheim.

Marskalk Mannerheim bodde i Polen ett antal år, och om den här tiden har Anna och Jukka Soisalon Soininen skrivit en bok, "Mannerheim - Puolan vuodet".

Boken kom ut redan 2020, och har fått goda recensioner, men på grund av pandemin har författarna inte kunnat hålla författarsamtal om boken. Nu är de i alla fall aktuella med ett Borgåbesök onsdagen den 20 april för att berätta om sin bok.

Anna Soisalon Soininen är själv från Polen, och har haft tillgång till arkiv där. I boken finns många bilder som inte har publicerats tidigare fotografier.

Föreningen Finland-Polen i Borgånejden är en vänskapsförening. Konstutställningar, konserter och ibland resor till Polen står på föreningens agenda.

Tillfället ordnas i Borgå Föreningscentrals "Isomitta"-kabinett i WSOY-huset på Mannerheimgatan 20 K, andra våningen. Bokpratet börjar kl. 18.00 och går på finska.