Osäkerhet kring huruvida studenternas namn ska få publiceras på webben då EU:s dataskyddsförordning träder i kraft

Snart blir det klart vilka som blir studenter, men nu funderar gymnasierna på om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) betyder att namnen inte får publiceras på mediernas webbsidor.

Den nya dataskyddsförordningen ställer till det för publiceringen av nya studenters namn.
17.05.2018 16:59 UPPDATERAD 17.05.2018 18:20
Förordningen träder i kraft den 25 maj och Borgå gymnasiums rektor Monica Johansson säger att det ännu inte finns klara direktiv på kommunnivå.
– Vi har tillstånd av eleverna att publicera namnen på vår webbsida och namnen får tryckas i tidningen, men frågan är om pressen också får lägga ut namnen på webben, säger Johansson.
Johansson har kollat med Borgå stads jurister som inte har kunnat ge ett entydigt svar på frågan. Namnlistan kommer hur som helst att publiceras på Borgå gymnasiums egen webbsida.
– Det senaste budet var ändå att vi nog kan dela med oss av uppgifterna till medierna eftersom de ändå finns tillgängliga på webben, men vi betonar att namnlistan är på pressens ansvar.
Vid Vasa övningsskola har prorektor Ulla Granfors inte heller ett klart svar på om GDPR påverkar hur de hanterar studentlistorna. Granfors säger att skolan håller på och utreder frågan med jurister, men i nuläget är det upp till studenterna att bestämma om namnen får publiceras offentligt eller inte.
– Vi har gjort tolkningen att det är tillåtet att publicera namnen om vi ber om tillstånd, men frågan är om namnen får finnas elektroniskt och sedan bara bli hängande på webben, säger Granfors.
Granfors säger att det däremot inte är något problem att trycka namnen i papperstidningen.
– Det är bäst att vara på den säkra sidan och åtminstone har vi tillstånd av abiturienterna så det borde vara okej att publicera namnen.

Östnyland publicerar namnen

Östnylands chefredaktör Helén Kurri säger att tidningen kommer att publicera namnen precis som tidigare år.
– Vi har varit i kontakt med alla gymnasier i trakten och Borgå gymnasium har nu också gått med på att vi publicerar namnen. För Sibbo gymnasium och Lovisa gymnasium var det klart att vi får publicera namnen, säger Kurri.
Nästa fråga är ändå vad som händer efter att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj.
– För publiken är det väldigt intressant att läsa om vem som har kommit in till gymnasierna, men vi vet ännu inte alls hur det kommer att gå med de namnlistorna.
Kurri säger att många är oroliga över den nya förordningen och för att de skulle göra någonting olagligt.
– Om personerna själva har gett sitt tillstånd så förstår jag inte att det skulle vara ett problem att publicera namnen.