43 östnyländska kandidater i riksdagsvalet

Bild: Kristoffer Åberg

Kvinnorna är i majoritet bland de östnyländska riksdagskandidaterna och fältet är brett. De 43 kandidaterna representerar sjutton olika partier eller politiska grupperingar.

Justitieministeriet har godkänt och listat alla kandidater i riksdagsvalet i april.

Totalt 21 partier eller politiska grupperingar och tre kandidater för valmansföreningar utanför de gemensamma listorna ställer upp i valet i Nylands valkrets. 491 kandidater konkurrerar om de nyländska rösterna och tävlar om 35 mandat.

43 av de 491 har sin hemort i Borgå, Lovisa, Sibbo eller Lappträsk.

Flest östnyländska kandidater ställer upp på SFP:s nyländska lista, tre män och sju kvinnor.

Kandidaterna är Otto Andersson, Lovisa, Patrik Björkman, Borgå, Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå, Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa, Caroline Högel, Sibbo, Kaj Lindqvist, Sibbo, Mikaela Nylander, Borgå, Kristel Pynnönen, Borgå, Micaela Röman, Sibbo, och Frida Sigfrids, Borgå.

Gröna förbundet och Kristdemokraterna har vardera fyra kandidater från Östnyland.

För Gröna förbundet kandiderar Tuuli Hirvilammi, Borgå, Janne Länsipuro, Lovisa, Marketta Mattila, Sibbo och Katariina Souri, Sibbo.

Kristdemokraternas kandidater är Carmen Heikkilä, Borgå, Sonja Huttunen, Lovisa, Jere Riikonen, Borgå och Tiina Sinkkonen, Sibbo.

SDP har tre östnyländska kandidater.

På SDP:s nyländska lista finns Daniel Hannus, Lovisa, Sami Ryynänen, Borgå och Anette Karlsson, Borgå.

Nio partier eller politiska grupperingar har två östnyländska kandidater i riksdagsvalet.

För Samlingspartiet kandiderar Nina Uski, Borgå och Heikki Vestman, Sibbo.

Sannfinländarnas östnyländska kandidater är Kevin Servin, Borgå och Kirsi Toivola, Sibbo.

Två kvinnor representerar Blå framtid, Saara Lång, Lovisa och Liisa Risti, Borgå.

Feministiska partiet ställer upp Anu Saari-Gomez, Borgå och Katri Niemi, Borgå.

Finlands kommunistiska parti representeras av Jukka Ahokas, Lappträsk och Kalevi Wahrman, Borgå.

Kommunistiska arbetarpartiet ställer upp Pavel Tammi, Borgå och Mikko Vartiainen, Borgå.

För Piratpartiet kandiderar Kari Nikrus, Sibbo och Toni Sepperi, Lovisa.

Liike Nyt ställer upp Harri Harkimo, Sibbo och Maria Thelén, Sibbo.

Seitsemän tähden liike ställer upp Mirjami Parant, Sibbo och Jouko Piho, Lovisa.

Fyra partier eller grupperingar har bara en östnyländsk kandidat.

Centern representeras av Outi Lankia, Borgå.

Vänsterförbundet ställer upp Mikko Nieminen, Borgå.

För Djurrättspartiet kandiderar Tiina Ollila, Borgå.

Självständighetspartiet ställer upp Carola Roselt, Borgå.

Texten rättad 18.3. klockan 8.32. Suvi Viinala bor i Helsingfors, inte i Borgå.

Mer läsning