Så här ska den nya bussterminalen i Nickby se ut

I en enkät har Sibboborna fått komma med synpunkter om den nya bussterminalen i Nickby och om närområdet kring den. Nu är resultaten klara.

VINNANDE FÖRSLAG. Enligt resultatet av enkäten kommer den nya bussterminalen att se ut så här.
12.04.2018 11:24 UPPDATERAD 12.04.2018 11:26
Sammanlagt 268 personer svarade på enkäten. En klar vinnare kunde utses i alla kategorier: Av de olika trädalternativen var rödask populärast med 45 procent av rösterna. Vinnaren bland hållplatstaken var Alushels förslag med 69 procent av rösterna, bland skräpkorgarna fick Metalcos skräpkorg av trä 60 procent av rösterna och bland lamporna gillade 65 procent av deltagarna i enkäten det kupformade alternativet.
Det var möjligt att rösta mellan olika träd- och armaturalternativ på nätet under två veckors tid i slutet av mars via en så kallad involverande illustration. I illustrationen fick man välja mellan olika kombinationer av alternativ i en bild som ändrades enligt användarens val. Det här var första gången en involverande illustration testades i Sibbo. Den involverande illustrationen är utvecklad av företaget Villi Vyöhyke ry från Tammerfors, och Sibbo kommun är en av de första att pröva den här lösningen.
– Den involverande illustrationen är ett nytt sätt för invånarna att delta i den konkreta planeringen av närmiljön. Jag är glad att vi fick så många svar till enkäten. Svararna har en verklig möjlighet att påverka, för vi kommer att plantera träd och köpa armaturer helt enligt de svar som gavs i enkäten, säger tf. chef av kommunteknik Lari Sirén.
Även gatuplanerna för Stora Byvägen var framlagda samtidigt med den involverande illustrationen. Tekniska utskottet godkände planerna beträffande terminalområdet på sitt möte den 3 april. Syftet är att inleda byggnadsarbetena på terminalen och gatan i juni. Största delen av arbetet genomförs enligt planerna under skolornas sommarlov.

ANDRA LÄSER