Kom med och forma framtidens drömstad

Hur vill invånarna att Borgå ser ut om cirka tio år? Det vill staden veta för att kunna skriva en bra, ny strategi. I samarbete med bland annat tidningen Östnyland ordnas möjlighet för alla intresserade att delta i processen. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula hoppas på också helt nya idéer.

ALLA BERÖRS. Jukka-Pekka Ujula och Helén Kurri påpekar att invånarnas insats behövs för att den nya stadsstrategin ska bli så bra som möjligt.
Tora Mattheiszen
19.01.2018 07:30 UPPDATERAD 19.01.2018 09:44
– Det är första gången i ett strategiarbete vi inte alls talar om organisationsmodeller eller hur förvaltningen ska se ut, nu fokuserar vi enbart på invånarna, förklarar Ujula som hoppas att det aktuella projektet verkligen engagerar stadsbor i alla åldrar.
Han påpekar att det handlar om så mycket mera än pengar och om hur beslutsfattarna ser på framtiden.
– Strategin berör varje enskild invånare, naturen, näringslivet, livsmiljön, hela vår vardag. Därför är det viktigt att vi får information om hur människor resonerar. En hurudan stad vill de att Borgå ska vara 2030?

Justeringar

Strategin ska alltså sträcka sig långt framåt och det är självklart att samhället förändras i snabb takt. Därför måste också strategin kollas regelbundet och nödvändiga justeringar göras. Men avsikten är att denna färdkarta ska vara koncis, enkel och lätt att komma ihåg. Den ska innehålla en vision och centrala mål för hur staden ska utvecklas – berättelsen dominerar.
Ett förberedande arbete har redan gjorts under hösten, bland annat i form av utredningar om stadens nuläge. De presenteras inom kort. Borgå samarbetar med tankesmedjan Demos Helsinki.
Jukka-Pekka Ujula framhåller ändå att själva strategin är öppen.
– Vi har ingen undangömd, färdig agenda.
Han anser utgångsläget vara gott. Även om olika verksamheter alltid går att utveckla är Borgå redan i dag en bra stad med gott rykte. Det visar en färsk undersökning, som ännu inte offentliggjorts. Nu gäller det att se hur man ska gå vidare och vad staden främst ska satsa på för att kunna hävda sig i den framtida konkurrensen.

Club Strategi

Strategiprocessen omfattar bland annat medborgartillfällen som ordnas under våren i samarbete med lokala medier. Club Strategi är en satsning tillsammans med tidningen Östnyland/KSF Media och Borgå folkakademi. Konceptet omfattar tre kvällar på Akan med intressanta introföreläsningar och workshoppar för allmänheten. Starten sker den 1 februari. Workshopparna fokuserar på företagsamhet, livsmiljö och mångkultur.
– Eftersom en strategi inte kan innehålla allt, har vi fokuserat på några viktiga teman, förklarar chefredaktör Helén Kurri, som hoppas på stor uppslutning.
Det är viktigt att unga och äldre, personer från tätort och glesbygd, representanter för olika människogrupper är med. Hon säger att även om alla åsikter givetvis inte får plats i strategin, går det i bästa fall att skapa en plattform för fortsatt växelverkan.
– Det har ofta visat sig att folk nog vill vara med och bygga framtidens kommuner, men det är kanske inte längre via politiken det sker. Vi behöver andra modeller för delaktighet.
Jukka-Pekka Ujula nickar och konstaterar att idéer, både stora och små, alltid är välkomna, inte bara i strategitider. Förslag man får fram nu kan användas också i andra sammanhang.

Realism

Den aktuella strategin bör vara realistisk, det är både Ujula och Kurri ense om. Detta betyder givetvis att man måste välja och välja bort, vilket inte alltid är så lätt.
Ujula besökte nyligen Jyväskylä och berättar att där har man valt att i sin nya strategi ha en enda tyngdpunkt, idrotten.
– Jyväskylä vill bli den främsta idrottsstaden i Finland.
Vad ska alltså Borgå satsa på i sin strategi? Räcker det med en, stor tyngdpunkt eller behövs flera? Hur många i så fall och vilka? Stadsdirektören väntar med spänning på invånarnas idéer.
Helén Kurri säger att Borgå bebos av olika slags människor.
– Vissa har bott här väldigt länge, kanske hela sitt liv, andra är nyinflyttade. Staden har också internationaliserats en hel del, men det syns inte riktigt.
Stadsdirektören instämmer och säger att Finland överlag kommer att se helt annorlunda ut i framtiden.
– Invånarantalet ökar men en stor del av de nya invånarna kommer från andra länder. Vad betyder det för servicen och allting annat? Det är klart att bland annat engelska språkets roll förstärks.
En fråga är hur mycket Borgå egentligen ska växa. Ett ökat antal invånare kräver exempelvis större bostadsproduktion och mera service i högsta allmänhet. Det har sin prislapp.
– Vill invånarna bevara småstadsidyllen eller är önskemålet en större stad, undrar han och tillägger att då en stad växer kraftigt innebär det också vissa negativa effekter som så att säga kommer på köpet.

Kundtänkandet ökar

Jukka-Pekka Ujula talar mycket om kunder i bemärkelsen invånare, vilket inte klingar riktigt trevligt i Helén Kurris öron.
Enligt stadsdirektören är det ändå tydligt att allt fler människor själva vill bestämma om vilken service de använder. Kundtänkandet blir vanligare.
– I vårdreformen synliggörs ju detta extra kraftigt, men också i all annan verksamhet.
Framtidens kommuner konkurrerar om sina kunder.
– Om vi vill vinna någon kamp måste vi koncentrera oss på rätta saker nu, säger Ujula.
Men vilka är de?
Kurri påpekar att allting inte handlar om pengar. Hon hoppas att Borgå i framtiden ska vara en smidig, pulserande stad, där man kan leva det goda livet från vaggan till graven. Det kräver naturligtvis ekonomiska satsningar, men andan har också stor betydelse.
Diskussionen går in på vilken typ av människor staden borde försöka locka. Är det personer som kommer till Finland för att jobba i Helsingforsregionen, är det ungdomar, är det före detta Borgåbor som flyttat till annan ort för att studera och som senare vill återvända eller någon annan grupp?

Mycket material

Stadsbornas åsikter också om den här saken klarnar småningom, kanske i samband med Club Strategi. Invånarna kan också tycka till via sociala medier, svara på en webbenkät och besöka popup – informationsplatser i köpcentra, skolor och andra offentliga platser i februari, mars och april.
Allt material som produceras i samband med beredningen av strategin läggs ut på stadens webbtjänst. Stadsfullmäktige fattar beslut om den nya strategin vid sitt junimöte.

ANDRA LÄSER