Biskoparna satte församlingarna i kläm med klartecken för läger – utan formellt ansvar

Många var glada när biskoparna gjorde tummen upp för konfirmandläger redan i juni. Men i praktiken blev det ett dilemma för församlingarna som själva står för såväl lägerbeslut som ansvaret för följderna.

LÄGRET EN UTMANING. Borgå svenska domkyrkoförsamling väljer en hybridmodell för årets konfirmandundervisning. Närstudier, distansjobb och ett kort läger i slutet av sommaren. – Alla blir i alla fall konfirmerade, säger kyrkoherde Mats Lindgård.
Biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan gav i förra veckan direktiv till församlingarna om stegvis avveckling av coronarestriktionerna. En av dem gällde de efterlängtade konfirmandlägren. I direktivet sägs att församlingarna kan hålla läger från och med den 1 juni, med beaktande av säkerhetskraven.
ANDRA LÄSER