Eva och Ronny är dröminflyttare för Borgå

Eva och Ronny Wahlström är precis den typ av inflyttare drömmarnas stad Borgå borde satsa på i sin strategi – högutbildade unga vuxna med tidigare anknytning till orten. Svenska forskaren Lina Bjerke säger att personer med barn lättast återvänder till hemorten fem år efter sin examen.

INTRESSANT. Eva och Ronny Wahlström gillade Club Strategi och var med alla tre gånger.

För cirka en och en halv månad sedan packade familjen Wahlström, som dessutom består av drygt ett år gamla Ingrid, upp sitt bohag i Hornhattula i Borgå. Efter att ha bott i Esbo ville Eva och Ronny ha lite fler kvadrater att röra sig på, egen gård och livskvalitet överlag.

De valde Borgå för det är härifrån Ronny kommer och här finns nätverket också kvar.

– Jag flyttade först bort på grund av armén, det var 2003. Ett år senare var Esbo och studierna i turen.

Eva är född i Sverige men familjen kom till Finland och Esbo då hon var elva. Båda är högutbildade, Ronny är diplomingenjör med fokus på kemi medan Eva utbildat sig till sociolog och politices magister. Ronny fick nyligen jobb i Sköldvik och Evas arbetsplats finns i Böle.

Intressanta kvällar

Hela familjen har varit med på Club Strategis invånarkvällar även om lilla Ingrid hade barnvakt i torsdags, då det var dags för en avslutande, lite längre sits. Club Strategi är som bekant ett samarbetsprojekt mellan Borgå stad, tidningen Östnyland och Borgå folkakademi. Borgå ska få en ny strategi som sträcker sig fram till 2030 och det aktuella projektet har varit ett sätt att aktivera invånarna och få deras röst hörd.

Under tre strategikvällar har deltagarna bjudits på inspirerande föreläsningar och man jobbat i workshoppar med olika teman.

I torsdags var alltså Lina Bjerke inspiratör, hon kommer från Internationella handelshögskolan i Jönköping i Sverige och talade mycket om landsbygdernas roll och om attraktiva platser. Hon har bland annat forskat kring återflyttare och konstaterade att de som flyttat till en storstad för att utbilda sig, sällan flyttar tillbaka till en annan landsbygd än den de ursprungligen kommer ifrån.

Vill en mindre ort locka tillbaka utbildade människor gäller det att slå till då de är mellan cirka 20 och 35 år gamla och skaffat sig barn. Upp till fem år efter examen är sannolikheten för att de återflyttar störst. Om tio år är barneffekten borta.

Hon konstaterade att jobbmöjligheterna visserligen är viktiga för återflyttarna, men arbetsmarknaden får trots allt en mindre betydelse när andra faktorer vägs in.

Kommuntillägget försvann

Ronny och Eva Wahlström har trivts med Club Strategi. Ronny säger att han nu ser på Borgå med helt nya ögon. Eva igen har kunnat bekanta sig med sin nya hemstad på ett annorlunda vis. Ronny har suttit med en workshop kring företagsamhet och Eva valde gruppen med temat livsmiljö.

Familjen trivs bra i sin nya hemstad.

– Det enda negativa med flytten var att hemvårdsstödets kommuntillägg föll bort. Det var nog ett stort minus. För en barnfamilj är ett par hundra euro i månaden en stor summa.

Paret Wahlström påpekar att om Borgå faktiskt vill locka unga familjer till orten, är det skäl att fundera på lockbeten.

– Utbildade människor räknar noga ut vad som lönar sig, det måste finnas någonting extra som drar.

Lina Bjerke var en uppskattad föreläsare, det syntes tydligt. Hon inkluderade åhörarna i resonemanget och diskussion uppstod under själva föreläsningen. Hon påpekade exempelvis att man ofta pratar om landsbygden som om den vore lika överallt.

– Så är det ju inte alls. Landsbygderna är väldigt olika.

Slutrapport

Nu är Club Strategi över, men en slutrapport ska överräckas till staden inom kort. ÖN ber Liselott Sundbäck, Annika Häggblom och Sebastian Slotte, som lett de tre arbetsgrupperna, om en kort sammanfattning redan nu.

Sundbäck har lett mångkulturgruppen, Häggblom gruppen kring livsmiljö och Slotte har haft hand om workshoppen med rubriken företagsamhet.

Många av dem som var med i mångkulturgruppen har invandrarbakgrund och Sundbäck säger att flera bra idéer presenterades.

– Ett önskemål var gemensamma platser att umgås på, det räcker inte med att evenemang ordnas då och då. Ett förslag var ett konstmuseum, ett Borgås Guggenheim, som skulle vara ett levande ställe också för invandrare. Vad som också efterlystes var en saluhall där både majoritetsbefolkningen och de nyinflyttade kunde sälja olika produkter.

Samarbete med Lunds universitet i Sverige är också något som diskuterades både i den här och företagsgruppen och deltagarna tyckte också att Borgå borde införa engelskan som ett officiellt språk. Det skulle exempelvis ge möjlighet för människor som ännu inte kan svenska eller finska att få jobb i staden och gagna även utländska studerande.

– Gruppen ansåg också att staden borde satsa på kulturell mångfald även i rekryteringen.

Annika Häggblom säger att livsmiljögruppen inte enbart hade som mål att komma fram med enskilda initiativ utan att få bredd i diskussionen.

– Det var egentligen först sista kvällen vi blev riktigt konkreta.

Vandringsled

Problemet med stadskärnan kom givetvis upp, man tyckte att centrum borde göras attraktivare och kopplas ihop med Gamla stan.

Vad som också förslogs var en vandringsled som börjar öster om ån. Man skulle komma över än till Kokon med båt och i Kokon skulle det finnas bastu, kafé och andra aktiviteter. Detta skulle också vara ett bra sätt att göra nationalstadsparken mera känd.

– Deltagarna tyckte att Borgå ska ansöka om att bli Europas kulturstad 2030 och även förhandla om Unescostatus.

Häggblom tillägger att gruppen talade mycket om vilka livsmiljöer som är viktiga i olika livsskeden. Behoven varierar och det bör staden tänka på i sin planering.

Sebastian Slottes grupp fick fram flera konkreta initiativ.

– Gruppen ville exempelvis att varumärket Borgå utvecklas, efterlyste en proaktivare planering för att locka och betjäna företag och man kastade också fram ett förslag om utbildningsturism.

Även denna grupp föreslog samarbete med Lund i Sverige och att utveckla ett kemikluster.

Färdigt paket

Slotte säger att det som betonades var att Borgå bör ha en helhetsstrategi för företagsamhet, vilket i praktiken innebär att också stadens operativa enheter jobbar tillsammans för företagsamhet och att staden investerar i infrastruktur, tomter och lokaler för att erbjuda företag dessa med principen "nyckeln i handen" .

Nu utsätts intresserade företag för en hög tröskel med ansökningar och lovrumba som kan ta många år i anspråk.

Club Strategi

I februari och mars ordnade tidningen Östnyland, Borgå folkakademi och Borgå stad tre invånarkvällar för att ge stadsborna en chans att vara med om att utarbeta stadens nya strategi.

Varje kväll inleddes med en inspirerande föreläsning och efteråt jobbade deltagarna i arbetsgrupper.

Nu är projektet slutfört och alla förslag samlas i en rapport som överräcks till staden i mitten av mars.

Alla idéer utnyttjas inte för strategin, men målet är att de tas upp i andra sammanhang.

Arrangörerna tackar varmt alla dem som ställt upp på olika sätt. Samma koncept kan användas också i framtiden för andra projekt.

ANDRA LÄSER