Se upp för halka – bästa skyddet är halkskydd

Borgå stad bjuder på råd för hur man undviker att halka, och delar ut gratis halkskydd till de som fyllt 75 år.

Det vårliga vädret lockar till promenader. Det omväxlande vädret medför ändå en risk för att halka, och särskilt för äldre personer kan detta leda till tråkiga olycksfall. Största delen av halkolyckorna kunde ändå förhindras, dessutom till ett förmånligt pris.
I Äppelbacken ordnas rådgivning om hur man kan förhindra halkolyckor och röra sig utomhus på ett tryggt sätt måndagen den 25 februari kl. 8.30–11.30 och fredagen den 8 mars kl. 12–15. Rådgivningen ges av Helena Saario, ergoterapeut vid äldreomsorgen och handikappservicen.
Bra och lämpliga vinterskor och halkskydd är grunden för att hållas på benen när vädrets makter ställer till det.
Vid informationsmötena delas hundra par avgiftsfria halkskydd ut till personer som fyllt 75 år. Rådgivning och utdelning fortsätter i höst.
ANDRA LÄSER