Neste vill köpa en sju hektar stor företagstomt i Kullo

Neste begär att Borgå stad reserverar och säljer en tomt på Kullo företagsområde i Nyby för planering och byggande av logistik- och lagerbyggnader för kemiindustrin. Stadsstyrelsen behandlar ärendet på måndagskvällen.

Neste vill köpa en företagstomt i Kullo.
Meningen är att placera industri- och lagringsverksamhet på tomten. Projektet skulle sysselsätta cirka 90 till 150 personer.
Tomten ifråga finns på Kullo företagsområde, i korsningen mellan Innovationsvägen och Resursvägen.
På området får det placeras sådan industri som lämpar sig för skyddszonen för anläggningar som orsakar fara för storolyckor samt ligger i närheten av en bangård som används för transport av farliga ämnen.
Tomtens storlek är 72520 kvadratmeter och med en byggrätt på 29008 kvadratmeter våningsyta.
Enligt en uppskattning som ett utomstående företag har gjort är tomtens pris dryga 1,1 miljoner euro.
ANDRA LÄSER