Isnäsborna hyllade bygemenskapen

Veckoslutets stora jubileum Isnäs 155 blev en publikframgång med närmare 150 deltagare, men samtidigt en djupdykning i gamla minnen.

LOKAL SÅNGKÖR. Kören Blokomblaanda uppträdde redan före de egentliga talen.
Peik Henrichson
23.10.2017 10:07 UPPDATERAD 23.10.2017 12:43
Det blev mycket småprat och flera kära återseenden när Isnäsborna på lördagen fyllde
stora festsalen på Solbacka föreningshus.
– När vi följande dag städade efter festen konstaterade vi till vår glädje att vi också fick
besök av Isnäsbor som inte deltagit i några aktiviteter på ett tag, säger Mia Aitokari som leder Isnäs byaråd.
Att medelåldern på festen var relativt hög förvånade knappast någon, eftersom Isnäs pensionärer hörde till en av de tre jubilerande föreningarna. De två övriga var idrottsföreningen Start och Isnäs byaråd som alla tillsammans fyllde 155 år.
Festpubliken fick glädjas åt en lång rad talare, inte minst den egentliga festtalaren, minister Ole Norrback, som med säker hand underhöll sina åhörare med både små självironier, dialektala uttryck och större historiska bågar.

Byn finns evigt i pojken

Ole Norrback, som sedan år 2007 leder Svenska pensionärsförbundet, är van att föra pensionärernas talan. Men på den här festen ville han framför allt sjunga bygemenskapens lov, helst på dialekt.
– Jag kommer ju själv från Pörtmåsa (Pörtmossa), och som alla förstår redan på namnet så är det inte någon stor ort, skojade Norrback.
FESTTALARE. Minister Ole Norrback vet att man inte kan "ta byyin uu påitjin".
Och för att understryka sin poäng citerade Norrback den österbottniska humorgruppen KAJ som dramatiskt avslutar sin låt Kom ti byin med orden Do kan ta påitjin uu byyin men itt byyin uu påitjin.
Bland de föreningsaktiva på festen fanns också flera trotjänare som i decennier satsat av sin fritid på obetalda föreningsuppdrag. Ett slående exempel är Nils ”Nisse” Maukkonen som suttit fyrtio år i idrottsföreningen Starts styrelse, och tidvis dessutom fungerat som tränare för sina två söner Patrik och Markus Maukkonen.

Arbetarnas marsch på idrottsplanen

Idrottsföreningens nuvarande ordförande Stig Bäcklund hör också till dem med ett långt historiskt perspektiv på Isnäs Start som i tidernas var en del av Arbetarnas idrottsförbund i Finland.
– Det föll sig helt naturligt att man var en del av arbetaridrottsrörelsen, eftersom man rekryterade sina medlemmar från Askolins sågverk, berättar Bäcklund.
Isnäs Start samarbetade ändå bra med sågens ägare Johan Askolin som tidvis också stödde idrottsföreningen ekonomiskt.
– Från barndomstiden har jag också ett klart minne av hur man helt självklart kunde inleda ett evenemang med Arbetarnas marsch, säger Stig Bäcklund.
En stor händelse för hela bygden var förstås AIF:s svenska sektions mästerskap som hölls på dåvarande ”Lilla idrottsplanen” år 1951.
– Tävlingarna blev en stor framgång fastän idrottarna fick löpa runt en 250 meter lång bana, berättar Bäcklund som också skrivit idrottsföreningens historik. Den nuvarande idrottsplanen byggdes först år 1967.
BILDERNA MINNS. Mikael Bööks bildspel om gamla Isnäs väckte känslor.
I dag är Isnäs lyckligtvis en klar tillväxtort, åtminstone om man ser till antalet inflyttare. Samtidigt är det fortfarande ofta de gemensamma erfarenheterna som skapar en bygemenskap, vilket blev tydligt under själva serveringen när Mikael Bööks bildspel om Isnäs vardagshistoria körde i gång.

Nostalgi kring bilder

Kanske var det just de historiska bilderna som väckte det största engagemanget och flest kommentarer bland festdeltagarna.
– Han där var från Tolkis, hojtar någon.
– Och var int hon där skolkaveri med dig, frågar någon annan.
– På den tiden fanns det trettiofyra hästar på gården, konstaterar en tredje.
– Och det där var min fafa, pektorn, utropar en fjärde.
Mikael Böök har i flera år samlat ihop historiska bilder från Isnäsbygden, och på den här festen visades sjutton bilder som alla verkar väcka känslor.
– Det är ju naturligt att människor intresserar sig för människor. Här finns ju många som kan känna igen sina föräldrar eller mor- och farföräldrar på de här bilderna, säger Böök.
MERA SÅNG OCH MUSIK. Duo Myrskyaallot med Vesa Aitokari och Dan Rönnbacka uppträdde mellan talen.
Också utanför föreningshuset Solbacka kunde festpubliken njuta av historiska bilder, åtminstone så länge ljuset räckte till. Där hade Yrjö Länsipuro konstruerat en liten utställning med uppförstorade historiska bilder av framför allt sågen och hamnen i Isnäs.

ANDRA LÄSER