Människans känslovärld uttrycks i färg och materia på konstutställningen i Näse gård

Utställningen förenar konstnärer från Borgå och belyser samhörighet med hjälp av färg och materia.

Konsthistorikern Krista Mikkola är utställningens kurator.
Borgå konstföreningens gemensamma utställning i Näse gård förverkligas i samarbete med konsthistorikern Krista Mikkola. Utställningens konstverk fungerar i dialog med varandra där det gemensamma budskapet är utforskning av människans inre värld genom färg och materia.