En vecka permission, två veckor tjänstgöring – så här blir beväringarnas permissioner under virusutbrottet

Försvarsmakten gör ändringar i beväringarnas permissioner för att minimera risken att truppförbanden drabbas av coronaviruset.

Försvarsmakten inför nya bestämmelser för repetitionsövningar, permissioner och förflyttningar av truppförband för att minska exponeringsrisken av coronaviruset.
Enligt de nya bestämmelserna börjar beväringarnas veckoslutspermission på lördag i stället för på fredag. Det nya systemet innebär att en tredjedel av beväringarna är på permission en vecka i taget, följt av två veckors tjänstgöring i garnisonen. Besluten om tidpunkterna för permissionerna fattas av de enskilda truppförbanden.
Försvarsmakten vill på det här sättet minimera kontakten mellan olika grupper i garnisonerna. Syftet med de nya bestämmelserna är trygga utbildningen av beväringar och minska exponeringsrisken av coronaviruset vid garnisonerna, uppger Försvarsmakten i ett pressmeddelande.
Alla repetitionsövningar avbryts också tillsvidare. Huvudstaben meddelar senare när den avbrutna utbildningen kan återupptas. Alla värnpliktiga och kvinnor i frivillig militärtjänst får också personlig information om de nya bestämmelsernas inverkan på den egna tjänstgöringen.
Försvarsmakten har därtill infört restriktioner för tjänsteresor och ökat distansarbetet i hela organisationen för att minimera effekterna av coronaviruset. De nya bestämmelserna träder i kraft på fredagen och gäller tillsvidare.

ANDRA LÄSER