Melbia har äntligen rent mjöl i brödet

Miljöhälsosektionen har slutligen kunnat avsluta ärendet om många olika slag av hygienbrister vid Melbia Oys livsmedelslokal Leipomo Henriksson Bageri i Borgå. Företagaren har nu slutit ett avtal om bekämpning av skadedjur.

Miljöhälsovården är nöjd med de åtgärder som vidtagits av företaget Melbia.