Valtimohuset ser ut att bli hotell trots allt

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och lokalitetsledningen anser att Valtimohuset vid porten till Gamla stan ska säljas för hotelländamål. Stadsstyrelsen behandlar frågan på måndag.

VEM VILL KÖPA? Går allting enligt planerna säljer Borgå stad i rask takt Valtimohuset för hotelländamål.
Länge har saken diskuterats, man har frågat om det aktuella huset borde vikas för bostäder eller hotell? I ett skede verkade bostadsalternativet segra, men nu har åsikterna vänt.
Förslaget i dag är att försäljningen av Valtimohuset omedelbart påbörjas så att köparen förbinder sig att omforma byggnaden till hotell. Eftersom detaljplanen och gällande undantagslov också tillåter användning av huset för bostadsändamål i betydande mån, är det motiverat att erbjuda huset till salu så, att tomten hyrs med ett långt hyresavtal.
Samtidigt hyr staden också ut tomtdelen bakom Valtimohuset.

Planen ändras?

Staden ändrar vid behov detaljplanen så, att byggnadens användningsändamål med undantag av första våningen begränsas för inkvartering. Detaljplaneändringen garanterar att huset också i framtiden utnyttjas som hotell.
I anbudet ska köparen förutom priset också presentera ett verksamhetskoncept och affärsverksamhetskoncept för hotellet, referenser från motsvarande verksamhet och en bedömning av hotellverksamhetens regionala effekter. Objektet säljs enligt anbud, som ska vara inne senast den 30 april nästa år.
Den som vill grunda hotell i det gamla huset kommer inte alldeles billigt undan. Det räcker inte med att köpa byggnaden, lokalerna måste också byggas om. Enligt stadsutvecklingsnämndens uträkningar får högst 60 hotellrum plats och prislappen för ett är på omkring 100 000 euro.
ANDRA LÄSER