Talkoinsatser belönades med Nylandspriset

Hela Byns Arbetsrum i Lappträsk har belönats med ett pris på 2 000 euro. Glädjen står högt i tak, nu kan verksamheten fortsätta också på hösten.

GLADA PRISTAGARE. Greta Westerlund som tagit del av många kurser i Hela Byns Arbetsrum, kursledare Antonio Arosa, koordinator Elmira Liljeqvist och Mari Savio glädjer sig stort över Nylandspriset.
Officiellt är det föreningen Lapinjärven kulttuuriyhdistys som fått Nylandspriset. Den fungerar som en bakgrundskraft till verksamheten som i det stora hela förverkligats med talkokrafter.
I fjol somras inleddes arbetena med att förvandla några rum i ena ändan av bibliotekshuset till ett utrymme som skulle komma att bli hela byns vardagsrum. I augusti och september gjordes grovjobbet. Ett talkogäng tömde rummen från bråte och kunde tack vare en donation från ett Lovisaföretag måla om alla väggar. I oktober firades invigningsfest.
– Vi är otroligt glada att vi fick Nylandspriset, säger Mari Savio som är en av eldsjälarna bakom projektet. För oss är tvåtusen euro en stor summa. Nu finns förutsättningar för att arrangera kulturkvällar och klubbverksamhet också på hösten.
Platsen är och ska även i framtiden vara öppen för alla kommuninvånare. Tröskeln är låg, alla ska kunna känna sig som hemma
Tanken är att Hela Byns Arbetsrum ska utvecklas till ett kulturellt centrum utöver det öppna utrymme för var och en som det redan är. Under det dryga halvår som gått sedan öppningen har här arrangerats kurser i språk, målning, teckning, handarbete och adb. Även några distansarbetare har tagit utrymmet i användning, marthorna har haft träffar här och en klubb för ensamma likaså.
Kommunen uppbär ingen hyra för utrymmena och står även för elkostnaderna. I början av juni är det åter dags för den att fatta beslut om verksamheten kan fortsätta ett år till.
Även om det mesta sker med hjälp av talkokrafter tror Mari Savio att man i framtiden måste fundera hur man ska få driftskostnaderna ersatta.
– Platsen är och ska även i framtiden vara öppen för alla kommuninvånare. Tröskeln är låg och det finns inga strikta regler. Alla ska kunna känna sig som hemma.
För tillfället har Hela Byns Arbetsrum ingen anställd, men om finansieringsfrågan löser sig kanske man i framtiden kan sysselsätta en person. Under ett halvt års tid kan arbetslösa göra sin praktik i huset. Just nu får Elmira Liljeqvist stöd för det. Till hösten kan en annan arbetslös person få platsen.

Hela Byns Arbetsrum

Fick Nylandspriset på 2 000 euro.
Finns i samma hus som biblioteket i Lappträsk centrum.
Är öppet alla vardagar kl. 10–16. Kurser arrangeras också på kvällar och veckoslut.
Arrangerar torsdagen den 21 april ett evenemang med amerikanskt tema mellan klockan 18 och 20.
– Alla utåtriktade personer som kan finska och som har adb-kunskaper kan höra av sig, säger Savio. Elmira berättar gärna mer om vad det går ut på att vara koordinator och informationsansvarig här.
Från och med maj och över sommaren är öppethållningen begränsad eftersom utrymmena byggs om för att kunna utnyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt på hösten.
I augusti arrangeras ett kreativt läger för barn där Antonio Arosa bland annat lär deltagarna teckna och måla.
– Besökarna är i alla åldrar, säger Mari Savio. Faktiskt från ett till nittio år gamla.