Storebror ser dig uppifrån

Motorförsedda luftfartyg utan pilot, så kallade drönare, är en allt vanligare syn i skyn.

Under de senaste åren har drönare blivit en allt vanligare syn. De obemannade farkosterna, försedda med kamera för både stillbild och rörliga bilder, används både av proffs och entusiaster.

Användningen av drönare har ökat så explosionsartat att det finns orsak att misstänka att alla drönarförare inte hunnit läsa genom hela regelverket. I fråga om hobbyutövare är eventuella brott mot reglerna oftast mindre allvarliga, men då professionella förare bryter mot reglerna kan följderna bli mycket dramatiska.

Dagens Nyheter avslöjade på måndagen (DN 4.7) att fjärrstyrda farkoster i juni flög över ett förbjudet område vid Utö i Stockholms skärgård. Att drönarna, som flög i natten, flög över det förbjudna området just under den Natoledda militärövningen Baltops, kan i värsta fall innebära att hemligstämplade uppgifter finns dokumenterade hos en ännu okänd part.

I övningen deltog finländska, svenska, amerikanska, brittiska och tyska soldater och de drönare som flög över området vid åtminstone två tillfällen ingick inte i övningen.

Obemannade farkoster används nu för tiden både i kriser och i krig och används därför också under övningar, men de drönare som flög över Baltops är fortfarande oidentifierade. Den svenska försvarsmakten utreder händelserna och vill inte uttala sig om varken misstankar eller allvaret i det skedda.

Före Baltops i den svenska skärgården stod Finland värd för en delövning i Syndalen i Hangö. Nylands brigad, som deltog i den övningen, känner inte till att man under övningen i Hangö skulle ha fått oväntat besök. Sedan år 2005 publiceras alla kränkningar av det finländska luftrummet, ingen av dessa rapporter gäller drönare.

Det finns ett behov av att granska lagstiftningen om obemannade luftfarkoster, vid Försvarsministeriet utreds för tillfället vilka juridiska förändringar som behövs göras.

Reglerna är i dag mycket enkla. Flygning av drönare är förbjuden vid vissa strategiska platser, som flygplatser, industriområden och militäranläggningar. Också presidentslottet, Helsingfors domkyrka och Olympiastadion finns på listan över förbjudet för drönare. För drönarförare gäller också bestämmelser om bland annat hemfrid, integritetsskydd och upphovsrätt.

Hemfriden och integritetsskyddet är de bestämmelser som hobbyförarna främst bryter mot. För en vecka sedan blev två solbadande personer störda av en drönare på Pellinge i Borgå skärgård. Drönaren flög in på privat mark, flög en god stund över solbadarna utan att drönarföraren gav sig till känna. Väninnorna upplevde överflygningen som en form av smygtittande.

De smarttelefoner vi använder i dag har lett till att vi ständigt fotograferar och löper risk för att bli fotograferade eller filmade. Följden av detta är en diskussion om vilka regler det är som gäller i fråga om publicering av fotografier och film i olika sociala distributionskanaler. Hittills har vi främst varit utsatta för kameralinser i gatunivå, drönarna innebär ett helt nytt perspektiv som påminner om George Orwells ständigt övervakande "storebror".

Det är bra att lagstiftningen för den professionella drönarverksamheten nu utreds vilket torde leda till juridiska förändringar. För att garantera hemfriden och integriteten för privatpersoner måste också reglerna för hobbyförare och entusiaster ses över.