Hur mycket får rättvisan kosta?

Det verkar inte finnas några lätta lösningar i den pågående strejken.

De senaste åren har varit ganska konstiga. Ur den synvinkeln är det kanske bara väntat att 25 000 vårdare går i strejk mitt i en pandemi.