Ny vända i Borgås gästhamn: Wilenius båtvarv överväger att vända sig till domstolen

I december valdes Telakka Porvoo Borgå som utvecklare till den kommande gästhamnen i Borgå. Föreningen Wilenius båtvarv, som kom med ett eget anbud, ger inte upp.

Wilenius båtvarvs öde är bundet till den planerade gästhamnen.
18.01.2023 18:20 UPPDATERAD 19.01.2023 16:39
En namninsamling och en möjlig domstolsprocess är i görningen kring Wilenius båtvarv och den planerade gästhamnen i Borgå. 
Föreningen å sin sida tar upp möjliga åtgärder i ett pressmeddelande som skickades ut på onsdagen. Enligt det kommer ”Wilenius båtvarv rf, som driver varvsverksamheten, att lämna in en omprövningsbegäran om beslutet. Vid behov för föreningen ärendet också vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol. Tidsfristen för inlämnandet av omprövningsbegäran utgår nästa vecka”.
Wilenius båtvarv är kopplat till gästhamnen som är i startgroparna i Borgå. I december 2022 röstade stadsutvecklingsnämnden för att Telakka Porvoo Borgå utvecklar området på Västra åstranden, där också Wilenius varv hade kommit med ett anbud.
Telakka Porvoo Borgås anbud gällde hela området, medan Wilenius båtvarv anbud gällde varvsbyggnaderna och varvstomten.
Beslutet är också något som föreningen noterar i pressmeddelandet.
"På sitt möte i december beslöt stadens stadsplaneringsnämnd att inbegripa varvets byggnader i planen för den nya gästbåtshamnen. Det betyder att också varvets tomt och byggnadsrätt överlåts till den kommersiella aktör som valts till att ta sig an byggandet av den planerade hamnen. Det 90-åriga varvets verksamhet med anor ända till medeltiden måste således köras ner", skriver man.
För föreningen är det inte slut här.
"Wilenius båtvarv rf, som driver varvsverksamheten, kommer att lämna in en omprövningsbegäran om beslutet. Vid behov för föreningen ärendet också vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol. Tidsfristen för inlämnandet av omprövningsbegäran utgår nästa vecka", står det i pressmeddelandet.
Föreningen nämner namninsamlingen som öppnades tidigare i veckan och som är öppen under våren. Enligt föreningen vädjar adressen till staden för att "bevara den internationellt unika, levande varvshelheten och låta den utvecklas till ett attraktivt träbåts- och evenemangscentrum på sitt nuvarande läge på Västra åstranden i Borgå". 
Över tusen personer skrev under namninsamlingen under de tre första dygnen, skriver föreningen. Man nämner att varvets öde har väckt uppmärksamhet utanför staden: över hälften av de som skrivit under adressen är från annan ort än Borgå, och särskilt kuststäderna representeras bland underskrifterna.
Artikeln är först uppdaterad klockan 15.30 med uppgiften att inga rättelseyrkanden är inlämnade inom utsatt tid, och sedan är artikeln uppdaterad på nytt 16.38 när Borgå stad meddelade att man räknat tiden fel och att rättelseyrkanden kan lämnas in ännu nästa vecka.

ANDRA LÄSER