Ny forskning: Omvalda politiker är guld värda i kommunpolitiken

Erfarna politikers sociala nätverk och förhandlingstaktik antas ligga bakom framgången.

De partier som har många omvalda kommunalpolitiker är bäst på att lägga beslag på platser i kommunstyrelserna, visar en ny forskningsrapport.
De partier som har många omvalda kommunalpolitiker är bäst på att lägga beslag på platser i kommunstyrelserna. Det visar ny forskning från Statens ekonomiska forskningscentral. Forskningsprojektet bygger på ett samarbete mellan Åbo universitet och Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Enligt forskarna är de omvalda politikerna sällsynt bra på att förhandla med andra partier i svåra situationer efter kommunalvalet. Forskningsrapporten bygger på uppgifter från finska kommunfullmäktige.
"I huvudsak följer mandatfördelningen valframgången, men inte alltid. Vi upptäckte att partier med många erfarna ledamöter får fler platser i kommunstyrelsen än vad partiets mandat i fullmäktige skulle förutsätta", säger biträdande professor Jaakko Meriläinen vid Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Enligt forskarna kan det här bero på att de erfarna politikerna har partiöverskridande sociala nätverk och är bra på att förhandla.
"De omvalda förtroendevalda är till stor nytta i synnerhet i sådana situationer då förhandlingar förs mellan partier som ideologiskt står långt ifrån varandra", säger professor Janne Tukiainen vid Åbo universitet.
Forskningsrapporten bygger på fakta från fyra kommunalval i Finland åren 2000-2012.