Detaljplan i Söderkulla väcker känslor

Invånarna i Söderkulla fick en chans att föra fram sina åsikter om den nya detaljplanen för bostadsområdet Söderkulla gård på torsdagseftermiddagen.

FEEDBACK. Söderkullaborna Monika Tillander, Britt-Mari Blomberg och Ralf Backström ger kommentarer åt detaljplaneraren Dennis Söderholm.
Söderkullaborna visade stort intresse till invånartillfället då närmare trettio invånare redan hunnit delta under tillfällets första timme. Enligt referensplanen som Sibbo kommun ställde fram ska ett nytt bostadsområde resas på området bredvid Söderkulla gård, längs med Söderkullavägen. Till planen hör också en småbåtshamn.

ANDRA LÄSER