"En statsminister borde inte få vara yngre än 45 år" - Olika åsikter om politikers ålder i hektisk valdebatt

Under två timmar hann de elva kandidaterna i valpanelen på huvudbiblioteket diskutera ett flertal vitt skilda ämnen. Mest engagerar kulturens framtid och en eventuell sänkt ålder för att få rösta.

Valdiskussionen i biblioteket i Borgå var tvåspråkig och tolkades också till teckenspråk. Journalisten Jeanette Björkqvist ledde ordet.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
17.03.2023 14:36 UPPDATERAD 18.03.2023 10:03
– Är bibliotek viktiga? Behövs det lokala bibliotek?
Journalisten Jeanette Björkqvist som fungerade som moderator för valdebatten i huvudbiblioteket inledde med en ja-nej fråga till alla de elva kandidaterna. Panelen är helt överens, en full rad gröna kort i luften markerar deras ja på frågan. 
I panelen satt lokala representanter för de stora partierna men också riktigt små partier med östnyländska kandidater. Redan när deltagarna i paneldiskussionen presenterade sig stod det klart vilka av kandidaterna som har erfarenhet av förtroendeuppdrag och är vana att prata politik och vilka som inte är det.

ANDRA LÄSER