En arkeologisk utredning har påbörjats i trädgården vid Runebergs hem

Det ska göras en arkeologisk utredning i hemmuseets trädgård. Man kommer att utforska trädgården, ta jordprover och undersöka växtrester.

Fredrikas trädgård väcker arkeologiskt intresse.
Östnyland
09.09.2022 08:42
Runebergs hemträdgård är en unik historisk stadsträdgård från mitten av 1800-talet. Området vid Finlands äldsta hemmuseum har en odlingshistoria som sträcker sig över flera århundraden. Borgå museum och stadsplaneringen har i samarbete med museiträdgårdsmästaren hittat tecken på att det fanns trädgårdstäppor på området redan på1700-talet.
Genom arkeologisk och arkeobotanisk forskning försöker arbetsgruppen få fram mera kunskap om ställets historia.

ANDRA LÄSER