Borgåskolorna har gemensamt tema

Alla skolor i Borgå – både de finska och de svenska – har ett gemensamt tema under läsåret som startar på onsdag. Det är multilitteracitet, förmågan att ta till sig olika slags texter.

Läskunnighet är en viktig färdighet i samhället.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
09.08.2022 12:02
Temat täcker all läskunnighet från att läsa traditionella böcker till att tolka och förstå bilder. Med temat vill skolväsendet föra fram att all form av läskunnighet är lika viktig.

ANDRA LÄSER