Snabb upphandling för Pellinge kursgård – förslaget är att företagaren och köksmästare Petteri Uuttu tar över

Efter febrilt letande har man hittat en företagare som kan ta hand om kursgården.

KURSGÅRD. Petteri Uuttu tar över verksamheten på Pellinge kursgård fram till slutet av september.

Det var på nyårsaftonen som den tilltänkta företagaren på Pellinge kursgård meddelade att hon inte kan fullfölja planerna. Avtalet var avsett att träda i kraft från och med februari i år.

Man såg sig därför överraskande utan någon som kunde driva kursgården, och efter att gemensamma kyrkorådet godkände att avtalet sägs upp blev målet att hitta någon med kort varsel.

Att själv ta hand om verksamheten var inte något alternativ eftersom budgeteringen är gjord med en utomstående företagare i åtanke. Man konstaterar bland annat att det skulle kräva att man anställer en ny husmor att ansvara för bespisning och inkvartering – något som inte är möjligt på kort varsel.

Man konstaterar också att kursgården är mer eller mindre fullbokad.

Situationen är så brådskande att man hänvisar till upphandlingslagen som tillåter direktupphandling i situationer som det här.

Kyrkorådet har möte igen på torsdag den 14 februari, och där är nu förslaget att företagaren och köksmästaren Petteri Uuttu tar över mellan den 1 mars och 30 september. Kyrkliga samfälligheten ska för sin del ta hand om fastighetsskötseln. Man har redan tidigare slagit fast att den tidigare företagaren Havsö sköter verksamheten i februari.