Borgå efter incidenten i skolan: "Satsar på gemenskapsanda"

Borgå stad uppger i ett pressmeddelande att Linnajoen koulu fortfarande satsar på gemenskapsanda och handlingsmodeller för förebyggande av och ingripande i mobbning. Meddelandet kommer efter att en elev fick handdesi i sin mat och ambulans tillkallades.

Under de senaste veckorna har det förts offentlig debatt om mobbningssituationer mellan elever i Linnajoen koulu och praxis i utredningen av dem, noterar Borgå stad i ett pressmeddelande på torsdagen.

Diskussionerna har berört bland annat modeller för ingripande i mobbning, reaktioner från skolans ledning och lärarnas arbete i samband med mobbningssituationer. Orsaken nu är att skolan var i rubrikerna på grund av ett fall som inträffade i måndags. Då hade en av skolans elever svalt en liten mängd handsprit, varefter en ambulans tillkallades och situationen blev föremål för en utredning inom skolan och av poliser.

Då, på tisdagen, noterade utbildningsdirektör Jari Kettunen att man behandlar "olika konfliktsituationer och också lekfulla gnabb" i skolorna genom att diskutera med alla inblandade och genom att kontakta allas föräldrar.

Skolans ledningsgrupp behandlade fallen som inträffat på tisdagseftermiddagen under rektorns ledning, vilket ledde till att ledningsgruppen "har preciserat direktiv om övervakning av bespisningar", som det uttrycks. Skolans ledningsgrupp följer läget dagligen och vid behov överväger hela lärarkåren tillsammans en precisering av handlingsmodeller. Dessutom stöder skolans multiprofessionella elevvård såväl elever som lärare.

– Det är mycket viktigt att skolans hela personal går igenom handlingsmodellerna och att skolan ingriper i alla mobbningssituationer. Också gnabbande och gräl som verkar ske på skoj kan leda till allvarligare följder och skolan måste ingripa i dem. Detta har genomgåtts med Linnajoen koulus rektor och nu behöver skolan och lärarna arbetsro för att de kan sköta undervisningsarbetet och fortsätta med handlingsmodeller som redan under hösten har preciserats för olika situationer mellan elever, säger Jari Kettunen i pressmeddelandet.

– Vi vill i detta sammanhang ännu påminna att en trygg skolmiljö är vars och ens rättighet och hela skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare bidrar till den, tillägger han.