United Brotherhoods ledarfigur dömdes till lika långt straff i hovrätten – har Borgåkopplingar

I dag på onsdag (15.3) gav Helsingfors hovrätt sin dom i det omfattande United Brotherhood-fallet. Ledarfiguren i den brottsliga sammanslutningen fick samma straff som han fick i tingsrätten: nästan 10 års fängelse.

Bland annat här höll United Brotherhood till i Illby innan polisens tillslag hösten 2019.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
15.03.2023 12:31
Det är nu drygt två år sedan Östra Nylands tingsrätt dömde Tero Holopainen, ledaren för den kriminella organisationen United Brotherhood, till 9 års och 8 månaders fängelsestraff för en rad grova brott.
Organisationen har kopplingar till östra Nyland. Holopainen, en av organisationens ledare och grundare, har bott i Borgå – närmare bestämt i Illby.
LÄS MERA: United Brotherhood har starka kopplingar till Borgå
I dag på onsdag kom Helsingfors hovrätt med sitt beslut i fallet: straffet förblir oförändrat, även om det förekommer några mindre skillnader i domarna. Hovrätten förkastade några av åtalspunkterna som hade med narkotikabrott att göra men tillade några åtalspunkter angående skjutvapenbrott som tingsrätten tidigare hade förkastat.
Slutresultatet blev att Holopainens straff förblev 9 års och 8 månaders fängelsestraff. På sommaren 2022 slutfördes en tvångsauktion för United Brotherhoods fastighet i Illby i Borgå.
När det gäller United Bortherhood som helhet var hovrätten i stora drag av samma åsikt som tingsrätten: att United Bortherhoods verksamhet klassas som organiserad brottslighet. Det handlar bland annat om grova narkotikabrott, grova vapenbrott, rån och grova utpressningsbrott. I helheten ingår också flera grova fall av ekonomisk brottslighet.
De svarandes straff i den omfattande helheten varierade mellan 6 månaders till 6 års fängelsestraff. Hovrätten frikände tre av de svarande.

ANDRA LÄSER