Skaftkärr har fått stå modell

Stadsdelen Skaftkärr var den första stadsdelen i Finland där man satt energieffektivitet i främsta rummet från planering till förverkligande. Flera andra städer i landet har tagit efter, och det är inte ovanligt med utländska studiebesök.

STOLT. Projektchef Arto Varis på Posintra berättar att energieffektiva Skaftkärr fått stå modell för liknande
Projektchef Arto Varis på Posintra var med redan då det energieffektiva Skaftkärr planerades. Stadsdelen är ett pilotprojekt.
– Det är det första området som man planerat energieffektivt och som byggs för att man ska kunna leva energisnålt hela livet, säger Varis.
Utländska delegationer har flera gånger varit i Borgå för att bekanta sig med projektet, senast visade Varis området för en grupp ester i fjol somras.
De data som samlats in i Borgå har används på andra orter.
– Andra städer, bland annat Tammerfors, har använt information från vårt projekt när de planerat liknande stadsdelar, säger Varis.
Då det energieffektiva projektet startade var detaljplanen för Äppelgården redan klar, men området togs med i projektet i lite mindre skala. Bland annat kunde de som köpte tomter i Äppelgården få rabatt på tomtpriset mot att de lät installera en apparat som registrerade energiförbrukningen i realtid. Också de första tomtköparna i Majberget hade samma möjlighet.
Lite senare genomfördes projektet IDEAS, som liksom det första projektet gick ut på att invånarna själva följer med sin energikonsumtion. Till det andra projektet valdes 23 hushåll som fick en liten pekplatta att använda inom ramen för projektet.
Båda projekten har nu avslutats.
– Det finns numera apparater som man kan mäta energiförbrukningen med att få för vem som helst, så vi ansåg att vi inte behöver fortsätta, konstaterar Varis.
Tanken med att invånarna själva skulle mäta energiåtgången i realtid var delvis att samla in information som sedan kan användas i andra projekt, och dels att fungera som ögonöppnare för de invånare som var med i projektet.
Att lära invånare bli mer medvetna om sin energiförbrukning är en hård nöt att knäcka.
– Mellan 10 och 15 procent av konsumenterna är intresserade av att följa med din energikonsumtion, men den stora allmänheten är inte det. Att förändra attityder tar tid, konstaterar Varis.
För att man ska nå resultat måste man antingen erbjuda ekonomisk vinning om man sparar energi eller stifta en lag som tvingar folk att vara energieffektiva. De som är intresserade av att spara energi där det går var ivriga i början, men en del kom av sig efter en tid.

ANDRA LÄSER