Nu är det beslutat hur det stora arvet Lovisa fått ska användas - unga i fokus

Den stora summa som Lovisa stad fått har nu behandlats i stadsstyrelsen och pengarna har öronmärkts.

Det stora arvet på över fyrahundratusen euro kommer i första hand att gå till 15 år fyllda unga och för verksamhet i byarna i Lovisa.
Förra året fick Lovisa stad ett unikt, ansenligt arv av en Lovisabo utan släktingar. Nu finns en plan för hur pengarna ska portioneras ut.

ANDRA LÄSER