Nu kan de som bor i Hax åka med busslinje 3

Från och med en här veckan betjänar busslinje 3 också Haxnejden på morgonen och eftermiddagen.

Busslinje 3 betjänar nu också Haxborna.
10.08.2022 10:57
Morgonturerna klockan 7.30, 8.10 och 9.22 avgår från en hållplats invid museibanans järnvägsövergång i Hax. På morgonen kör bussen via Harabackagatan mot Hornhattulavägen och därifrån vidare längs Mäntsälävägen.
Eftermiddagsturerna avgår klockan 12.15, 13.15, 14.15 och 15.15 från torget och fortsätter från Kungsporten vidare mot Hax.
Med undantag av de första morgonturerna från Hax kör linje 3 i Kungsporten längs Sprutmästaregatan och Ryttmästargatan (hållplatserna på Ryttmästargatan). Linjen trafikeras också på veckoslut.
Som en följd av ändringarna i busslinjen förändras transportformen för elever som får skolskjuts i Hax från beställningstrafik till kollektivtrafik. Skolskjutsen har beviljats i första hand i form av Matkahuoltos resekort för skolelever. Resekortet kan avhämtas vid Matkahuolto i Borgå.

ANDRA LÄSER