"Inga direkta fel i skolskjutsbesluten"

Av de 497 beslut om skolskjutsar som fattats i Borgå förekommer missnöje med omkring tio av dem som gäller förskola och tjugo som berör grundskola. Enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström har direkta fel inte hittats i besluten, men fem fall kommer att granskas.

NORMALT ÅR. Enligt Rikard Lindström finns det ingen dramatik i årets skolskjutsbeslut och missnöjet är inte större än förut.

– Läget är ganska lika som under tidigare år, bedömer han även om diskussionen på sociala medier nu varit väldigt livlig.

Det kan bero på att besluten i år kom så sent att föräldrarna inte på grund av semestrarna fick tag på rätta personer.

Han säger att omkring 30 nya ansökningar om skolskjuts kommit in i juni och juli och dem måste staden nu också behandla i rask takt. Fler är på väg. I fjol fattades hela 100 beslut i augusti.

Fyra familjer har i detta skede lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen.

– Dessa familjer finns bland de 30 som redan tagit kontakt. Av allt att döma har man överklagat för säkerhets skull eftersom besvärsrätten är 30 dagar. Löser sig problemen går besvären att återtas.

Enligt Lindström har alltså inga direkta fel i besluten noterats. Nu talar han om beslut för både svenska och finska elever.

– I cirka fem fall kommer vi att kolla vissa saker på nytt, exempelvis skolvägens längd.

Ansöka på nytt

Han konstaterar att en del vårdnadshavare också levererat bristfälliga eller felaktiga ansökningar och måste skriva nya.

– Om en elev till exempel inte kan använda sig av kollektivtrafik måste det motiveras och ansökan förses med ett utlåtande.

Då besluten fattades kände skjutskoordinatorn inte heller till busstidtabeller och beställningstrafikens tidtabeller.

– Då vi har information om dem tar vi ställning på nytt. Justeringar är således att vänta av den här orsaken.

Rikard Lindström anser att skjutskoordinatorn gjort ett bra jobb. Det handlar om ett stort pussel som inte är lätt att lägga.

I skjutsprinciperna planeras inga ändringar i år.