Borgås stadsplaneringschef: "Byggandet behöver fortsätta"

Just nu är ett ovanligt stort antal flervåningshus med bostäder under uppbyggnad i Borgå centrum. Framöver är en viss stagnation att vänta men med tanke på stadens målsättningar för tillväxt är det viktigt att byggandet hålls i gång.

Stadsplaneringschef Dan Mollgren säger att de stigande energipriserna och det oroliga världsläget åtminstone tillfälligt kan minska på byggandet. Men för att Borgå ska uppnå sina tillväxtmål måste många nya flervåningshus i centrum.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
30.09.2022 12:10 UPPDATERAD 30.09.2022 12:29
– Även i fjol blev många höghusbostäder klara men om vi tittar bakåt i tiden ser vi att det är ovanligt med så stora volymer. Ökningen hänger samman med att Borgå blivit en ännu mer attraktiv stad att bo i. Ingen investerar i bostadsbyggande om det inte finns en efterfrågan.

ANDRA LÄSER