Också företagen kämpar med stigande priser – på Fiskhuset tvingas man stänga en del apparater

Galopperande energikostnader i kombination med oroväckande rask inflation drabbar inte bara privatpersoner. Också företag drabbas, där till exempel K-Supermarket räknar med drygt 12 000 euro extra på elräkningen varje månad.

Stigande energipriser drabbar affärerna. Fiskhusets Amanda Ek och Tommy Lindström nämner stängda kylskåp och allmänt fokus på att spara energi.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
04.10.2022 06:51
De stigande energikostnaderna innebär verkliga problem för företag i hela landet, inte minst butikerna, också i våra trakter.

ANDRA LÄSER