Föräldraföreningen för Epoon koulu tog hjälp av jurist

I sin begäran om omprövning lyfter föräldraföreningen fram att beslutet om att dra in skolan strider mot grundlagen, språklagen, skärgårdslagen och dessutom mot barnkonventionen.

Föräldraföreningen för den finska Epoon koulu har lämnat in en begäran om omprövning.
Fredrika Lindellfredrika.lindell@ostnyland.fi
31.10.2022 07:21
Knappa tio stycken anhållningar om omprövning gällande beslutet att dra in den finska Epoon koulu lämnades in inom utsatt tid. I sin begäran om omprövning har föräldraföreningen tagit hjälp av en jurist.
– Vi upplevde att en jurist ger oss mera tyngd i vår begäran om omprövning och med hjälp av en jurist kan vi också förstärka den lagliga biten, säger föräldraföreningens ordförande Anella Ahokas.
Enligt föräldraföreningen har staden inte tagit i beaktande ett jämställt behandlande av barn och inte i tillräckligt hög utsträckning rett ut barnens rättigheter. Vidare anser föreningen att beslutets inverkan på barnen är delvis eller helt outrett och därför är beredningen bristfällig.
Det är en väl gjord begäran och vi väntar nu med iver på att få höra om ärendet ska omprövas. Vi ger inte upp utan arbetar på in i det sista.
Anella Ahokas
Vad gäller ojämställdheten hänvisar man till lösningar på svenskt håll där man på det västra området, i Kullo, fogat ihop svenska skolan med den finska till ett så kallat bildningscenter. I norr har man gjort lika i Hindhår och i centrum i Vårberga.
Föräldraföreningen lämnade in sin begäran om omprövning i tisdags med goda förhoppningar.
– Det är en väl gjord begäran och vi väntar nu med iver på att få höra om ärendet ska omprövas. Vi ger inte upp utan arbetar på in i det sista.

Barnens nyheter besöker Epoon koulu

Skolbarnen i Epoon koulu tog själva kontakt med Helsingin sanomats tidning Lasten uutiset. De besöker skolan tisdagen den 1 november och nyheten publiceras i tidningen den 9 november samt på Yles Lasten uutiset under hösten.
Föräldraföreningen för Epoon koulu representerar södra Borgå tillsammans med Pellinge byaförening och Pirlax byaförening på det öppna evenemanget Livskraften i Borgå byar och skärgård.
– Vi har en taltur under evenemanget och sitter med i panelen, säger Ahokas.
Evenemanget Livskraften i Borgå byar och skärgård äger rum onsdagen den 2 november klockan 18–20 i Linnankosken lukio. Bland deltagarna finns byarepresentanter, beslutsfattare och tjänstemän.