Nydöpta återinviger renoverade Lilla kyrkan

Efter vattenskadan i september är Lilla kyrkan i Borgå nu renoverad och i bättre skick än någonsin. Kyrkans nyrenoverade utrymmen testas först av församlingens minstingar.

VÄLPUTSAT. Även takkronorna glänser efter rengörningen.
Vid ett sprinklertest i september upptäcktes en rörskada i Lilla kyrkan och trots snabba reaktioner hann den ställa till med en omfattande vattenskada. Den fem månader långa renoveringen är nu avslutad och vaktmästarna håller på att ställa tillbaka de sista inventarierna.
– På grund av fuktskadan revs brädgolvet från 1970-talet i kyrksalen upp, isoleringen byttes till en som bättre tål fukt och golvbräderna förnyades, säger samfällighetens vikarierande fastighets- och anskaffningschef Jarkko Koskinen. När golvet revs hittade man det ursprungliga plankgolvet och dess färgton användes sedan när det nya golvet målades. På så vis återskapade vi den ursprungliga atmosfären i kyrkan.
Eftersom man ändå blev tvungen att öppna konstruktionerna förnyades samtidigt en del av VVS-systemet samt el- och brandlarmsystemen i kyrkan. Hustekniken i Lilla kyrkan är nu moderniserad och betjänar bättre sina användare.

Liten kyrka med stor själ

Lilla kyrkan

Finns på adress Kyrkotorget 1.
Invigdes år 1740 och var tidigare finska församlingens kyrka.
Hotades 1964 av rivning men 1972 beslöt man renovera den.
Medan Domkyrkan återuppbyggdes efter branden 2006 användes Lilla kyrkan flitigt.
Altarkrucifixet är från 1700-talet, och i kyrkan hänger också två altartavlor från 1800-talet .
Kyrkan rymmer 170 personer.
Renoveringsperioden har också påverkat församlingarnas verksamhet där man ivrigt väntar på att kunna börja använda kyrkan igen. Särskilt populär är Lilla kyrkan som dop- och vigselplats samt till exempel för kvällsmässor.
– Det är roligt att åter få använda Lilla kyrkan efter en lång paus, säger Jenni Antila som är ledare för familjeverksamheten i Borgå domkyrkoförsamling. Den är liten, mysig och intim. Alla hittar till Lilla kyrkan vilket sänker tröskeln att delta.
De som först får testa den förnyade Lilla kyrkan är som sig bör de minsta. Domkyrkoförsamlingen bjuder in sina nydöpta små medlemmar och deras närmaste till babykyrka.
Babykyrkorna som ordnats sedan 2011 är korta och babyvänliga gudstjänster dit man förutom bebisar med föräldrar också bjuder in far- och morföräldrar och faddrar.

ANDRA LÄSER