Varmt år ledde till minskade utsläpp – Borgå stads växthusgasutsläpp har minskat

Mängden växthusgaser som Borgå stad orsakat har minskat, visar siffror från Finlands miljöcentral.

Sanna Päivärinta frågar sig om coronavirusets effekt på utsläppen blir permanent.

De finländska kommunerna verkar ge upphov till allt mindre utsläpp av växthusgaser.

Saken kommer fram i ett pressmeddelande från Borgå stad på måndagsförmiddagen, där man hänvisar till kalkyler från Finlands miljöcentral (Syke).

Syke offentliggjorde på måndagen en kalkyl (baserad på förhandsuppgifter) av finländska kommuners klimatutsläpp år 2020. Enligt kalkylen minskade de sammanräknade klimatutsläppen med 7,4 procent från år 2019. Den största förändringen skedde i utsläppen från elförbrukning (-20 procent).

Förändringen beror främst på det varma året som innebar ett minskat bruk av fossila bränslen och minskad elförbrukning.

Siffrorna visar att Borgås totala utsläpp minskade med 11,6 procent jämfört med fjolåret. Utsläppen per invånare minskade lite mer, med 12 procent.

– I Borgå minskade mest utsläppen från vattentrafiken och elkonsumtion. Man kan ändå se en utsläppsminskning på varje sektor, säger Sanna Päivärinta, stadens expert för hållbar utveckling, i pressmeddelandet.

Från år 2007 har Borgås totala utsläpp enligt förhandskalkyler minskat med 38,8 procent. Utsläppen per invånare har minskat med 42,2 procent under samma tidsperiod.

– Man kan anta att också det exceptionella coronaåret har för sin del påverkat utsläppsutvecklingen år 2020. Det återstår att se om coronans effekt på utsläppen är permanent när samhället återhämtar sig från undantagsförhållanden. Utsläppen har inte minskat enbart på grund av coronan. Också till exempel förnybara bränslen och nya lösningar i trafiken påverkar utsläppen väsentligt, och man har kunnat se en motsvarande utvecklingstrend redan under en längre tid, säger Päivärinta.

Finlands miljöcentral har utvecklat kalkylmetoden för växthusgasutsläppen särskilt för uppföljningen av kommunernas klimatmål.

– Från utsläppskalkylen har man försökt eliminera faktorer som kommunen inte själv kan påverka. Sådana faktorer är bränsleförbrukningen i industrianläggningar som ingår i utsläppshandeln, industrins elförbrukning, utsläppen från hanteringen av industrins avfall samt genomfartstrafiken med lastbilar, skåpbilar och bussar, säger Päivärinta.

ANDRA LÄSER