Att förstå sig på

Förra veckans politiska skeenden och resultaten av galluparna kring de politiska partiernas understöd har hos mig väckt ett starkt behov av att förstå världen. Rävspel eller inte? Varför tappar de gamla partierna terräng? Vad vill folk egentligen ha? Vad saknar vi?

Världen är i förändring och den har förändrats mycket sedan många av grundvalarna i vårt ordnade samhälle byggdes upp. Alla föreningsaktiva vet, att allt färre är villiga att förbinda sig vid långsiktigt föreningsarbete. Folk vill inte sitta i en styrelse år efter år. Hellre deltar man i ett intressant projekt. Man kanske lägger ner till och med mycken tid och möda på en enskild tillställning, men då den är slut så är man fri.