Romantisk manskörsmusik fyller domkyrkan

Manskören Manifestum är tillbaka i Borgå och det med besked. Den Helsingforsbaserade kören startade i fjol ett treårigt projekt med fokus på den mellaneuropeiska manskörsmusiken, och på fredag får Borgåborna ta del av frukterna av den satsningen.

KONSERT. Jan Salvén, ordförande för Manifestum.
Petra Lind
13.03.2019 13:54
Manifestum uppträder i Borgå domkyrka med konserten Romantik & Revolt år 2019, och då går man tillbaka till grogrunden för dagens manskörskultur, till rötterna i 1800-talets Tyskland och Österrike. Med den aktuella konserten vill man framför allt lyfta fram romantiska stycken ur den tidens manskörsmusik, men för att göra det hela roliga kontrasterar man 1800-talets musik mot nyare.

ANDRA LÄSER