FB-gruppen Politikborgå ska uppmuntra till saklig debatt

En ny Facebookgrupp ska vara ett forum för politiska diskussioner i Borgå. Politiikkaporvoo - Politikborgå uppmuntrar till civiliserad debatt kring aktuella lokala politiska frågor.

Mika Varpio, en av initiativtagarna, uppger att diskussionerna modereras av representanter från nästan alla fullmäktigepartier. Varpio, för övrigt själv fullmäktigeledamot för Gröna, nämner att man för tillfället diskuterar bland annat östra bildningscentret och inomhusluftproblem.
I gruppens beskrivning skriver man att den har bildats för att dela och ta emot information om det politiska beslutsfattandet i Borgå. Gruppen kan publicera stadens föredragningslistor och beslut, öppna beslutsunderlag och föra debatt både före och efter beslut. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av beslutsfattandet. Medborgarna kan ställa frågor om sådant som berör beslutsfattandet, ta upp missförhållanden och sådant som beslutsfattare borde vara medvetna om och ta ställning till.
I gruppen är det tillåtet och önskvärt att publicera allt från politiska ställningstagande till åsikter och evenemangsmeddelanden. Den viktigaste regeln är att man diskuterar sakfrågor, inte människor eller grupper. Syftet med diskussionen är inte att hitta skyldiga utan bygga upp en konstruktiv växelverkan. På listan över önskemål finns därför motiverade ställningstaganden och presentation av alternativ.
Gruppen hittas här: facebook.com/groups/politiikkaporvoo.
ANDRA LÄSER