Sparbanksstiftelsen hjälper Sibboföreningar på traven

Närmare femtio av Sibboföreningarnas projekt och investeringar kan övergå från plan till verklighet med hjälp av bidrag från Sibbo Sparbanksstiftelse. Under vårens utdelning delade stiftelsen ut nästan 167 000 euro.

Den gamla delen av Ingman Arenan ska få ett nytt tak och projektet har beviljats bidrag av Sibbo Sparbanksstiftelse.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
02.06.2022 06:30
Eleverna i Södra Paipis skola kan åka på utflykt till Solvalla och medlemmarna i Sibbo Svenska Pensionärsförening får tillbringa en sommardag på Lövhyddan. Sibbo Teatern får en handräckning för att förverkliga pjäsen Mummonmökki och scouterna i Puskapartiolaiset kan köpa nya tält.
Mottagarna är många och ändamålen likaså då Sibbo Sparbanksstiftelse beviljar bidrag till  lokala föreningar och aktörer. Summan på bidragen varierar från 500 till 25 000 euro.

Vårens bidrag från Sibbo Sparbanksstiftelse

Idrott, barn och ungdomsverksamhet, sammanlagt 78 972 euro.
Seniorverksamhet, sammanlagt 3 500 euro
Konst, musik och kultur, sammanlagt 24 000 euro
Lokal verksamhet, sammanlagt 50 800 euro
Skolstipendier, sammanlagt 9 550 euro
Vårens bidrag sammanlagt: 166 822 euro

ANDRA LÄSER