Aktia planerar stänga kontor med ny, kundnära strategi

Högst 110 anställa kan sägas upp eller övergå till deltidsarbete när Aktia inleder samarbetsförhandlingar som omfattar 380 personer. Vad det innebär för de östnyländska bankkontoren är inte klart.

STRATEGI. Aktia stänger kontor i och med strategiförändringen där man bland annat ska bli mera kundnära. Det är oklart vad som händer med de östnyländska kontoren.
Max Nyberg
11.09.2019 06:56
Aktia har förnyat sin strategi, vilket också innebär en del konkreta konsekvenser. Banken meddelar om saken i ett pressmeddelande på tisdagen där man noterar att den nya visionen är att vara "Den goda banken. Och en suverän kapitalförvaltare.”.

ANDRA LÄSER