"Mindre positivt" utlåtande om fjärrvärmerör

Nu har Sibbo sagt sitt om programmet för miljökonsekvensbedömning när det gäller planerna på att dra fjärrvärmerör mellan Sköldvik och Helsingfors. Enligt Esa Kantee blev kommunens utlåtande till NTM-centralen mindre positivt än det ursprungliga förslaget.

Tanken på att ta till vara spillvärmen från Sköldvik är god, men många Sibbobor motsätter sig att ett fjärrvärmerör skulle dras genom kommunen.
28.01.2022 16:28 UPPDATERAD 01.02.2022 07:57
Det väckte ett ramaskri bland markägare i Sibbo då planerna på att dra ett fjärrvärmerör genom kommunen åter aktualiserades i början av året. Energibolaget Helen vill kunna utnyttja spillvärmen från industriområdet i Sköldvik i värmeproduktionen i Helsingfors.
På torsdagen behandlade byggnads- och miljöutskottet kommunens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) för projektet med fjärrvärmeröret. Man gjorde flera ändringar i förslaget som beretts av tjänstemännen.
– Man kan säga att vi gjorde utlåtandet mindre positivt till projektet jämfört med det ursprungliga förslaget, säger byggnads- och miljöutskottet ordförande Esa Kantee (Sannf).

ANDRA LÄSER