Matkahuolto i Borgå stänger med omedelbar verkan

Mottagning och avlämning av paketförsändelser flyttar nu tillfälligt till Timmermansgränd i Stadshagen.

STÄNGS. Busstationen i Borgå är svårt vattenskadad och farlig att vistas i.
29.01.2019 16:14 UPPDATERAD 29.01.2019 16:37
Matkahuoltos byggnad på Borgå torg har vattenskadats så grundligt att det är farligt att vistas i huset. Därför stänger Matkahuolto dörrarna redan i morgon onsdag.
– Vi har fått beskedet efter att i december ha låtit göra en konditionsgranskning av fastigheten, säger Matkahuoltos Jari Vainio. Vi anlitar nu vår underleverantör Jari Rajala JR-kuljetus och flyttar all verksamhet nu genast till Timmermansgränd 9. Där kan man både sända och ta emot paket. I mån av möjlighet försöker vi omdirigera paket till andra paketutlämningspunkter.
– Det handlar om en krissituation. Vi tar inte på vårt ansvar att någon människa insjuknar på grund av att den vistas i busstationen, varken personal eller kunder. Under den närmaste veckan får vi närmare utreda hur vi ska planera för framtiden i Borgå.
Bussarna går som vanligt till och från torget. Det går inte längre att köpa biljetter på torget och biljetter säljs inte heller på Timmermansgränd. Vainio hänvisar till nätet och till Bussiliput-applikationen.

Stämningen i bottnen

På Matkahuolto i Borgå är stämningen i bottnen. De anställda fick beskedet först mitt på dagen på tisdagen och har svårt att hålla känslorna tillbaka. Några uttalanden vill man inte ge.
– Vi har sju anställda i Borgå, säger Vainio. Nu gäller det förstås att inleda samarbetsförhandlingar. Om Matkahuolto bestämmer sig för att avsluta sin verksamhet i Borgå kan de anställda sägas upp eller alternativt erbjudas en anställning hos Matkahuolto i Kampen i Helsingfors.
Under ett mellanskede kan personalen också sysselsättas på Timmermansgränd.
Busstationen på torget i Borgå ägs av Matkahuolto och står på stadens arrendetomt. Arrendekontraktet löper ut om tre år.
– Vi har redan tidigare bett Borgå stad att förlänga avtalet men fått svaret att det inte går för sig eftersom staden gör upp nya planer för torget, säger Vainio. Därför är det inte ekonomiskt hållbart för Matkahuolto att satsa på en ny byggnad eftersom arrendetiden är så kort.
– Antagligen kommer vi att låta riva stationsbyggnaden.
Vainio påpekar att man först undersöker om Matkahuoltos verksamhet kan flyttas till någon annan plats i Borgå.

ANDRA LÄSER