Jarmo Vellonen gjorde årets kulturgärning - skapade bland annat den nya könsneutrala Hymy-statyn

Borgå konstförening har återigen valt mottagaren för utnämningen Årets kulturgärning.

Jarmo Vellonen har gjort årets kulturgärning
Styrelsen för Borgå konstförening har enhälligt gett skulptören Jarmo Vellonen utnämningen Årets kulturgärning för 2021.
I motiveringen nämner man att Vellonen arbetat aktivt under coronatiden och att han fört fram det konstnärliga på sociala medier under den perioden. Som en extra merit har han också designat, format och förverkligat den nya Hymy-statyn.
Vellonen bor och jobbar i Borgå.
Konstföreningen i Borgå grundades år 1966 i syfte att främja intresset för konst i Borgå med omnejd. Den tvåspråkiga föreningen är öppen för alla intresserade och har cirka 400 medlemmar.