Spelläger för unga i Borgå

Det finns ännu lediga platser för ungdomar 13 år och äldre vid spellägret i ungdomslokalen Zentra. Lägret äger rum den 22-26 juni.

På lägret spelar ungdomarna och får bekanta sig med teman som handlar om att upprätthålla välbefinnandet. Deltagarna får öva på problemlösning och testa sin reaktionsförmåga, och utveckla sin ergonomi då de spelar.

Ungdomarna bekantar sig med lagspel och eventuella utmaningar och övar på samarbete och förmåga att spela i grupp. Spelen som spelas är Fortnite och Counter-strike. En professionell spelcoach kommer också att besöka lägret och dela ut olika tips och tricks.

Deltagaravgiften är 60 euro och inkluderar lägermaterial, måltider och olycksfallsförsäkring (endast för Borgåbor) under lägret. På daglägret öppnas dörrarna alltid kl. 9 på morgonen i ungdomslokalen Zentra. Det egentliga programmet ordnas kl. 10–16. Dagen avslutas kl. 17 på samma plats.

Ytterligare information: lägeransvarig Mats Holmström tfn 040 197 1865 eller kontoret för Borgå stads ungdomstjänster tfn 040 489 1622.

ANDRA LÄSER