Det finns ännu hopp för polisservice i Lovisa

Sagan är ännu inte all för en polisstation med full service i Lovisa. Diskussionerna fortsätter, men besluten fattas först på våren.

<b>FÖR DYRT. </b>Polisstationen i korsningen av Mannerheimgatan och Degerbygatan är för dyrt i drift, och nu letar man efter andra utrymmen. Stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson konstaterar att det för stadens del inte har så stor betydelse var en polisstation finns, bara den finns.
Jannika Lindén
25.10.2017 13:22 UPPDATERAD 26.10.2017 10:44
I mars föreslog en arbetsgrupp inom polisen att tre mindre polisstationer i östra Nyland skulle mista en stor del av den service de erbjuder. En av dem var polisstationen i Lovisa.
Lovisapolitikerna har träffat chefen för östra Nylands polisinrättning Kari Rantala några gånger, och i tisdags kom polisledningen till Lovisa för att träffa politiker och representanter för staden.
– Vi fick höra att arbetsgruppen jobbar vidare med utredningen. Så länge inga beslut är fattade fortsätter vi jobba för att få behålla all service, säger stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson.
Polisstationen blir kvar, det lovade inrikesminister Paula Risikko, Saml, redan i våras. Frågan är hurdan service Lovisaborna kan räkna med i framtiden.

Orosmoment

Bland orosmomenten finns bland annat hur kundbetjäningen på stationen i Lovisa är öppen i framtiden och på vilken ort polispatrullernas arbetspass börjar.
– Om patrullen startar från Borgå blir det en fördröjning vid en utryckning till Lovisa, säger Andersson.
En polisstation med kundbetjäning endast någon dag i veckan gör servicen för invånarna drastiskt sämre. Brottsanmälningar kan man i och för sig göra på nätet i dag.
– Men alla har inte möjlighet och förmåga till det. Tröskeln att göra en brottsanmälan kan också vara jättehög, och då är det viktigt med mänsklig kontakt.
LOBBAR. Stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson<b> </b>och stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén kommer att fortsätta jobba för att servicenivån vid polisstationen hålls som nu.
Det finns många faktorer som talar för en fullt bemannad polisstation i Lovisa.
– Kärnkraftverket kräver högre beredskap, den kan man inte pruta på. Och när man vet att det finns polis nära inger det en känsla av lugn, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, SFP.

Intressebevakning

Mia Heijnsbrowk-Wirén är glad över budet att det ännu finns hopp om service på polisstationen även om hon är lite överraskad över det.
– Jag tror att det påverkat mycket att vi jobbat för polisstationen och bevakat våra intressen, säger hon.
Trots att Heijnsbroek-Wirén gläder sig över läget tror hon inte att kampen är över.
– Det går inte att vila på lagrarna. Det här ger oss tid att jobba vidare och fila på argumenten.
För det behövs ett samarbete mellan alla politiska partier i Lovisafullmäktige.
– Vi måste tala med regeringspartierna och få med Lovisas beslutsfattare från centern och samlingspartiet i kampen. Intressebevakningsfrågor är gemensamma, man måste gå över partigränser och bära ansvar i frågan, säger Heijnsbroek-Wirén.
– Intressebevakning är ett maratonlopp, konstaterar Andersson.

Ny träff

I november är följande träff med polisledningen. Då är förtroendevalda från Lovisa, Borgå och Sibbo inbjudna till polischefen. Otto Andersson tycker att diskussionerna hittills varit bra.
– Polisens agerande har varit mycket konstruktivt och man har lyssnat på oss.
Polisledningen anser att fastigheten där polisstationen i Lovisa finns är för dyr i drift och ser sig om efter nya lokaler.
Orsaken till att man nu ser över organisationen inom polisväsendet är de sparkrav som polisen har. På riksnivå är sparkravet omkring 70 miljoner euro fram till 2020.
De egentliga besluten tas vid Inrikesministeriet nästa vår.

ANDRA LÄSER