Borgåbor under 20 år ska också i fortsättningen få gratis preventivmedel

Klientavgifterna får inte höjas, anser social- och hälsovårdsnämnden i Borgå som också vill fokusera speciellt på att personalen mår bra, efter den tunga coronasatsningen och med nya sparkrav i faggorna.

GRATIS PREVENTIVMEDEL. Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå motsätter sig sparförslaget att dra in gratis preventivmedel till unga.

Nämnden kan inte godkänna alla de sparmål som tjänstemännen vid social- och hälsovårdssektorn har plockat fram i det aktuella programmet för en hållbar ekonomi.

Det gäller bland annat förslaget att sluta med satsningen på gratis preventivmedel för alla Borgåbor som är under 25 år gamla. Social- och hälsovårdsnämnden vill att staden också i fortsättningen ersätter preventivmedel för alla personer under 20 år.

Man får inte heller spara på barnens talterapi och måste fortsätta att erbjuda hemvård för de småbarnsfamiljer som behöver stöd. Staden ska inte heller sluta betala ut stöd för närståendevårdarna när budgetmedlen sinar, pengar måste finnas för den här viktiga funktionen, anser social- och hälsovårdsnämnden.

Dessutom anser nämnden att man inte får höja klientavgifterna inom social- och hälsovårdssektorn.

Nämnden kom vid sitt möte på tisdagen också med ett ställningstagande som gäller social- och hälsovårdspersonalen. Man måste kontinuerligt följa upp servicenivån och hur personalen mår. Coronakrisen har redan belastat personalen ovanligt mycket och nu är det risk för att sparprogrammet ytterligare ökar på bördan. Därför bör man noggrant följa med hur sparbesluten inverkar på hur personalen mår och i tid sätta in åtgärder som ökar arbetsförmågan.

ANDRA LÄSER