Vill du påverka kyrkan? Då ska du rösta i höstens val

Kyrkan står i förändring, och rörelsen kommer från gräsrötterna. I höst väljs nya förtroendevalda som antingen fortsätter förnya eller får kyrkan att stagnera.

borgå domkyrka::borg domkyrka
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
23.06.2022 06:24
Det som kyrkomötet inte klarar av att besluta gör nu församlingarna på egen hand. En efter en upplåter församlingarna sina lokaler för att användas jämlikt av alla medlemmar. Den lite finurliga formuleringen betyder i praktiken att samkönade par kan vigas i kyrkan. 
Det är de förtroendevalda i församlingsråd- och fullmäktige som tröttnat på år av velande kring något som samhället runt omkring redan har lämnat bakom sig, och banar väg för en förändring även på kyrkans högsta nivå, kyrkomötet.
I församlingarna i Borgå, Sibbo och Lovisa är det möjligt för homosexuella par att få sitt äktenskap välsignat i kyrkan. Men hur många känner till den möjligheten? Det förefaller som att församlingarna inte vågar ropa ut sitt budskap om jämlikhet med alltför stora bokstäver, utan hellre berättar om förändringen försiktigt och med diffusa formuleringar. 

ANDRA LÄSER