Långköraren slamtransporter: Askolaföretagare går vidare till HFD

Långköraren om vem som får sköta slamtransporterna i Östnyland kan ännu inte föras i mål. Askolan Lokapojat har ansökt om rätt att besvära sig till Högsta Förvaltningsdomstolen över Nylands avfallsnämnds beslut.

Här töms en slambil på sitt innehåll vid Hermansö reningsverk i Borgå, helt enligt reglerna. 
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
25.11.2022 08:06 UPPDATERAD 25.11.2022 08:07
Nylands avfallsnämnd slog i augusti 2021 fast att kommunerna ska ta över slamtransporterna i östra och västra Nyland och att privatpersoner med slambrunnar inte längre ska få beställa tömning av vilka privata tömmare som helst. I stället ska tömningarna konkurrensutsättas av kommunen, i praktiken kommunägda Rosk`n Roll, som tar över både arrangemang och övervakning.

ANDRA LÄSER